دانشکده مهندسی برق- فراخوان
قابل توجه دانشجویان درس پردازش سیگنالهای دیجیتال (مجازی-آقای دکتر کهایی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/8 | 

قابل توجه دانشجویان درس پردازش سیگنالهای دیجیتال (مجازی-آقای دکتر کهایی)

جلسه دوم فوق العاده درس فوق روز شنبه مورخ 11/10/95 ساعت 15:15 لغایت 17 برگزار خواهد شد

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.17268.47958.fa
برگشت به اصل مطلب