دانشکده مهندسی برق- دکتر هاشم واجدسمیعی
Dr. Vajedsamiei

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/9 | 
AWT IMAGE

  دکتر هاشم واجدسمیعی

  مرتبه علمی: استادیار

  تلفن: ۷۳۲۲۵۷۳۳ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: mh_samiei(At)iust.ac.ir

   Dr. Hashem Vajedsamiei

  Title: Assistant Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۳۳

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: mh_samiei(At)iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Hashem Vajedsamiei © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16846.42507.fa.html
برگشت به اصل مطلب