دانشکده مهندسی برق- دکتر بهمن ابوالحسنی
Dr. Abolhasani

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/9 | 
AWT IMAGE

  دکتر بهمن ابوالحسنی

  مرتبه علمی: دانشیار

  تلفن: ۷۳۲۲۵۶۲۳ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: abolhassani (At) iust.ac.ir

   Dr. Bahman Abolhasani

  Title: Associate Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۶۲۳

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: abolhassani (At) iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Bahman Abolhasani © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16781.42506.fa.html
برگشت به اصل مطلب