دانشکده مهندسی برق- دکتر محمد سلیمانی
Dr. Soleimani

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/9 | 
AWT IMAGE

  دکتر محمد سلیمانی

  مرتبه علمی: استاد ممتاز

  تلفن: ۷۳۲۲۲۶۷۰ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: soleimani(At)iust.ac.ir

   Dr. Mohammad Soleimani

  Title: Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۲۶۷۰

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: soleimani(At)iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Mohammad Soleimani © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16462.42495.fa.html
برگشت به اصل مطلب