دانشکده مهندسی برق- دکتر علی اکبر جلالی
Professor Aliakbar Jalali

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/9 | 

  دکتر علی اکبر جلالی

  مرتبه علمی: استاد

  تلفن: ۷۳۲۲۵۷۸۷ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: drjalaligmail.com

   Dr. Aliakbar Jalali

  Title: Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۸۷

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: drjalaligmail.com

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Aliakbar Jalali © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16124.42482.fa.html
برگشت به اصل مطلب