دانشکده مهندسی برق- تجارب آموزشی
تجارب آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/13 | 

 • کنترل خطی،

کنترل مدرن،

کنترل مقاوم،

کنترل فرآیندهای اتفاقی،

حساب تغییرات،

تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها،

نرم‌افزارهای مهندسی،

مبانی تحقیق در عملیات،

آنالیز ریاضی،

سیستمهای اطلاعاتی (IS)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16115.43927.fa.html
برگشت به اصل مطلب