دانشکده مهندسی برق- Teaching Experience
Teaching Experience

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/4 | 

   Graduate Program:
                              Wide Area Monitoring, Protection and Control
                              Advanced Protection Systems
                              Power System Transients
   Undergraduate Program:
                              Power System Analysis
                              Relay & Protection
                              Circuit Theory

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.15929.43705.fa.html
برگشت به اصل مطلب