دانشکده مهندسی برق- دکتر جمشید فریبرز
Dr. Fariborz

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/8 | 

AWT IMAGE

  دکتر جمشید فریبرز

  مرتبه علمی: استادیار

  تلفن: ۷۳۲۲۵۶۴۶ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: Jamfar (At) iust.ac.ir

   Dr. Jamshid Fariborz

 Title:Assistant professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۶۴۶

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: Jamfar (At) iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Jamshid Fariborz © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.15373.42454.fa.html
برگشت به اصل مطلب