دانشکده مهندسی برق- دکتر شهرام جدید
دکتر شهرام جدید.۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  دکتر شهرام جدید

  مرتبه علمی: استاد

  تلفن: ۷۳۲۲۵۶۰۰ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: jadid AT iust.ac.ir

  Dr. Shahram Jadid

  Title: Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۶۰۰

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email : Jadid AT iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

  Shahram Jadid © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14858.40988.fa
برگشت به اصل مطلب