دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکترای آقای محمد یزدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/6 | 
AWT IMAGE

دفاعیه دکتری آقای محمد یزدی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر نادر کمجانی با عنوان "تعیین مشخصه های الکترومغناطیسی فرامواد سطحی با استفاده از نظریه میدانهای محلی" روز چهارشنبه مورخ 95/02/15 ساعت 17:30 در سالن ملاصدرا دانشکده مهندسی برق برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.12584.45159.fa.html
برگشت به اصل مطلب