دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکترای آقای عباسی فردویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/10 | 

AWT IMAGE

دفاعیه دکتری آقای حمیدرضا عباسی فردویی با عنوان "کنترل مدهای نوسانات آشوبی در ترانسفورماتورهای قدرت" دانشجوی استاد گرامی جناب آقای احمد غلامی روز دوشنبه مورخ 94/08/25 ساعت 16 در سالن سمینار خوارزمی دانشکده برق برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.12584.42039.fa.html
برگشت به اصل مطلب