دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکترا آقای یوسف علیپوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/27 | 
AWT IMAGE

دفاعیه دکتری آقای یوسف علیپوری دانشجوی، استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد پشتان با عنوان "بررسی تاثیر نایقینی فرآیند در مقدار حداقل واریانس سیستم های غیرخطی و طراحی کنترل کننده بهینه" روز دوشنبه مورخ 94/08/04 ساعت 16 در سالن خوارزمی دانشکده مهندسی برق برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.12584.41890.fa.html
برگشت به اصل مطلب