دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
نکات مهم جلسه مصاحبه دکتری ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/17 | 
نکات مهم 
  •  کلیه متقاضیان محترم در روز مصاحبه فرم زیر را تکمیل و نسخه پرینت و امضاء شده آن را در اختیار کارشناس آموزش مستقر در محل جلسه قرار دهند.
  • محل برگزاری کلیه جلسات مصاحبه در طبقه همکف ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی عمران می‌باشد.
  • متقاضیان محترم با توجه به شماره داوطلبی حتماً در بازه زمانی مشخص شده در جداول برنامه زمانی تعیین شده توسط گروه‌های آموزشی حضور بهم رسانند.
  • داوطلبین محترم با توجه به امکان احتمالی تغییر در روند مصاحبه‌ها، به جهت برنامه‌ریزی حداقل ۴۵ دقیقه قبل از ساعت مشخص شده در محل جلسات مصاحبه حضور بهم رسانند.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-32.9936.73620.fa.html
برگشت به اصل مطلب