دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
آیین نامه ظرفیت اساتید راهنما برای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/1/27 | 

اطلاعیه مهم
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد اعم از روزانه و شبانه

آیین نامه ظرفیت اساتید راهنما برای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

بر اساس مصوب شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده مهندسی عمران مورخ 14/12/91، مفاد این آیین نامه برای تمام گروه‌های آموزشی (از تاریخ مذکور) لازم الاجرا می‌باشد. این آیین نامه مربوط به دانشجویان رسمی روزانه و شبانه است و شامل دانشجویان مجازی و پردیس 2 نمی‌شود.

ماده 1- دانشجویان کارشناسی ارشد در طول ترم باید با مراجعه به اساتید، استاد راهنمای خود را تعیین کنند و استاد راهنما تا آخر خردادماه، فهرست دانشجویان مورد پذیرش خود را به مدیر محترم گروه ارائه می‌دهد.

ماده 2- دانشجویان موظف هستند تا 15 مهر، موضوع پیشنهادی خود را به مدیر گروه مربوطه ارائه دهند.

ماده 3- موضوع پیشنهادی پایان نامه‌ها باید تا آخر مهرماه به تصویب گروه برسد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.28018.fa
برگشت به اصل مطلب