دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های آموزشی
قابل توجه داوطلبان مقطع دکتری ورودی 91 (تکمیل ظرفیت) گرایش مدیریت ساخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 
AWT IMAGE

داوطلبان مقطع دکتری ورودی 91 (تکمیل ظرفیت) گرایش مدیریت ساخت جهت انجام مصاحبه در روز دوشنبه مورخ 29/8/91 ساعت 10:30 صبح در سالن امتحانات واقع در طبقه سوم دانشکده عمران حضور بهم رسانند.

1- علیرضا چاله کایی
2- ابوذر شریفی ارکمی
3- محمد مهدی شهبازی
4- سید علی طالقانی اصفهانی
5- محسن فاخری
6- حمیدرضا مقامی
7- حمیدرضا مقدسی
8- رهی یوسفی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.9936.26430.fa.html
برگشت به اصل مطلب