دانشگاه علم و صنعت ایران- حسن زیاری
دکتر حسن زیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

حسن زیاری

استاد

رتبه علمی

راه و ترابری

گروه آموزشی

8123 و 3100

تلفن

77240398 - (09821)

نمابر

H.Ziari AT iust.ac.ir

پست الکترونیکی

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم- اطاق 393

تحصیلات:

دانشگاه علم وصنعت، ایران، 1379

دکترا

دانشگاه علم وصنعت، ایران، 1365

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم وصنعت، ایران، 1365

کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.6055.7177.fa.html
برگشت به اصل مطلب