دانشگاه علم و صنعت ایران- کارمندان
اسامی کارمندان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها


حوزه ریاست

  

اشرف السادات میرایی

مسئول واحد دبیرخانه

داخلی: ۸۱۹۱

رایانامه: amiraei [AT] iust.ac.ir

               

        

پرویز کاویان

مسئول دفتر / مسئول انفورماتیک

داخلی: ۸۱۰۱ و ۸۱۰۲

رایانامه: kavianp [AT] iust.ac.ir

     

 

حوزه آموزش مقطع کارشناسی

 

صدیقه رضایی

کارشناس

داخلی: ۸۱۹۵

رایانامه: rezaies [AT] iust.ac.ir

                      

محبوبه صفری

کارشناس مسئول

داخلی: ۸۱۰۳

رایانامه: safarim [AT] iust.ac.ir

     
 

حوزه آموزش مقطع تحصیلات تکمیلی
 
    زهرا داشخانه
کارشناس
داخلی: ۷۱۸۹
رایانامه: dashkhanehz [AT] iust.ac.ir
                
          مهندس معصومه قاسملو
کارشناس
داخلی: ۷۱۲۱
رایانامه: masghasem [AT] iust.ac.ir  
     


        
 
           
                                                                                                       حوریه میرزا نژاد
کارشناس دفتر گروه‌ها و امور حق‌التدریس
داخلی: ۷۱۹۰
رایانامه: mirzanegadh [AT] iust.ac.ir 
     

  
حوزه نظام مهندسی و آموزش‌های آزاد
 
                                                                                                        
دکتر علی مینایی
مدیر اجرایی
داخلی: ۸۱۲۶
رایانامه: ali_minaei [AT] iust.ac.ir
     
 
 

حوزه امور پژوهشی، فناوری و بین‌الملل
 
           
                                                                                 
                        معصومه حیدری دستجردی
کارشناس مسئول
داخلی: ۷۱۹۲
رایانامه: heidarim [AT] iust.ac.ir
     
 
 
مرکز رایانه
 
      بهناز رهنما فرد
کارشناس
داخلی: ۷۱۴۵ و ۷۱۴۶
رایانامه: site.omran1 [AT] gmail.com
                
مهندس حمید کباری
مسئول مرکز کامپیوتر
داخلی: ۷۱۴۵ و ۷۱۴۶
رایانامه: site.omran1 [AT] gmail.com
     
 
 
حوزه اجرایی
 
      سعید رسولی ثابت
امین اموال (جمعدار)
داخلی: ۷۱۴۲ و ۸۱۴۲
رایانامه: rasoolis [AT] iust.ac.ir
                
مهندس جعفر حسامی
مسئول اجرایی / کارپردازی / رابط مالی
داخلی: ۸۱۸۰ و ۳۱۴۱
رایانامه: jafar.hesami36 [AT] gmail.com
     

  
                                                     علیرضا میرشکاری
مسئول واحد انتشارات
داخلی: ۸۱۱۴
آیدی تلگرام: alimr1101
   

 
کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
 
حمید خرمی
کارشناس آز مقاومت مصالح و هیدرولیک
داخلی: ۸۱۲۱
رایانامه: khorramih [AT] iust.ac.ir
            
مهندس فرناز دلیلی
کارشناس آز ترافیک و مرکز تحقیقات حمل و نقل
داخلی: ۸۱۷۷
رایانامه: farnaz.dalili [AT] yahoo.com
     
 
  
  مهندس مسعود فروغی
کارشناس آز محیط زیست
داخلی: ۲۶۳۶
رایانامه: foroughim [AT] iust.ac.ir
               
مهندس جهانگیر رضوی
کارشناس آز تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
داخلی: ۸۱۳۷
رایانامه: jahangirrazavi49 [AT] gmail.com
     
 
  
     
            
                                                                           محمدهادی بهادری
کارشناس آز و مرکز تحقیقات قیر و آسفالت
داخلی: ۳۱۰۱ و ۳۷۵۶
رایانامه: bahadori [AT] iust.ac.ir
     
 
 
 خدمات عمومی
 
رضا قهرمانی
حوزه ریاست دانشکده - طبقه سوم
داخلی: ۸۱۶۹ و ۸۱۶۵
رایانامه: -
                    
        محمود اعتمادی
حوزه ریاست دانشکده - طبقه سوم
داخلی: ۸۱۶۹
رایانامه: -
     
 
  
حسین مهدوی
مرکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک
داخلی: ۳۱۵۶
رایانامه: -
                             
حسین روحانی
حوزه ریاست دانشکده - طبقه سوم
داخلی: ۸۱۶۹ و ۸۱۶۵
رایانامه: -
     
 
  
   
                                                                                                          
اردشیر مالمیر
آز و مرکز تحقیقات قیر و آسفالت
داخلی: ۳۱۰۱ و ۳۷۵۶
رایانامه: -                             
     
 


کارمندان بازنشسته
 
           
                                                                                 
                        مرسده پروانه تفرشی
(کارشناس بازنشسته پژوهشی)
رایانامه: tafreshim [AT] iust.ac.ir
     
 
           
                                                                  
                          طاهر فضائلی
(کارمند بازنشسته کارگاه ساختمان)
رایانامه: -
     

 
کارمندان درگذشته
 
           
                                                                                 
                        مرحومه ملیحه بازیان
(کارشناس فقید آموزش تحصیلات تکمیلی)
رایانامه: -
     
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.5992.6995.fa.html
برگشت به اصل مطلب