دانشگاه علم و صنعت ایران- تماس با دانشکده
آدرس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس دانشکده

ایران، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران
کد پستی دانشگاه: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
صندوق پستی دانشگاه: ۱۶۳-۱۶۷۶۵

دفتر دانشکده

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۶۵ - ۷۷۲۴۰۳۹۹

فکس: ۷۷۲۴۰۳۹۸

پست الکترونیکی: mailcivileng.iust.ac.ir

(لطفاً جهت ارتباط با سایر واحدهای دانشکده روی فایل زیر کلیک کنید)
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.5990.1802.fa.html
برگشت به اصل مطلب