دانشگاه علم و صنعت ایران- کانون دانش‌آموختگان و اساتید
کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/29 | 


 

هدف از تشکیل «کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی عمران»، تقویت، گسترش و سازمان دهی ارتباط میان نسل‌های مختلف دانش آموختگان با یکدیگر از یک‌سو و نیز میان دانش آموختگان، اساتید محترم پیشکسوت و دانشگاه (به طور ویژه دانشکده مهندسی عمران) از سوی دیگر می‌باشد.  بدون شک تعمیق و تداوم این روابط، فضای مناسبی را برای همکاری بیشتر و تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه‌های تخصصی مهندسی عمران فراهم نموده و تأثیر بسزایی بر ارتباط صنعت با دانشگاه و توسعه فعالیت‌های فن‌آورانه و کارآفرین خواهد داشت. امید است با افزایش مشارکت دانش آموختگان در برنامه‌ها و فعالیت‌های «کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی عمران»، این تشکل به نهادی پیشرو و مؤثر در رشد و شکوفایی صنعت، اقتصاد و توسعه پایدار کشور تبدیل گردد.
 

عضویت در کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی عمران
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.17660.48304.fa.html
برگشت به اصل مطلب