دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های پژوهشی
تقدیر از دکتر مجید حسین‌زاده - مدیر کارآموزی دانشکده مهندسی عمران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/31 | 
از مدیر برتر کارآموزی ۱۴۰۰ دانشگاه با اهداء لوح توسط آقایان دکتر داود یونسیان، معاون پژوهش و فناوری و دکتر بیژن محمدی، مدیر همکاری‌های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه تقدیر به‌عمل آمد. دکتر مجید حسین زاده، مدیر کارآموزی دانشکده مهندسی عمران به‌خاطر تلاش خالصانه در برگزاری اولین و سومین مسابقه کلیپ و پوستر کارآموزی برتر دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10170.66901.fa.html
برگشت به اصل مطلب