دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های پژوهشی
ضریب تأثیر جدید مجله بین‌المللی مهندسی عمران (ایمپکت فکتور 1.45)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده توسط مؤسسه Web of Science) Clarivate Analytics)، مجله بین‌المللی مهندسی عمران – از مجلات دانشگاه علم و صنعت ایران که با همکاری انجمن مهندسین عمران ایران توسط ناشر بین‌المللی اشپرینگر منتشر می‌شود – در سال 2019 طبق لیست JCR موفق به دریافت ضریب تأثیر 1/446 (آخرین ضریب تاثیر 0/624) و ارتقا به چارک Q3 (از چارک Q4) بین مجلات تخصصی مهندسی عمران گردید.
قابل توجه است که این ضریب تأثیر، رتبه نخست در بین ضرایب تأثیر کلیه مجلات مهندسی ایران در لیست مذکور می‌باشد.
این موفقیت را به همکاران دانشگاه علم و صنعت ایران، سردبیر، هیأت تحریریه و کارشناس مجله و همچنین کلیه اساتید و پژوهشگران داخل کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10170.60298.fa.html
برگشت به اصل مطلب