دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر محترم فرهنگی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/13 | 
AWT IMAGEبه موجب حکم شمارۀ 1/6387 مورخ 94/8/9 ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر وحید بروجردیان به مدت 2 سال به سمت مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.42082.fa.html
برگشت به اصل مطلب