اداره تربیت بدنی- مسابقات ورزشی
مسابقات ورزشی خوابگاهی و بین خوابگاهی و درون دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/17 | 
مسابقه ورزشی دانشجویان دانشگاه در پاییز 92
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.5687.29592.fa.html
برگشت به اصل مطلب