اداره تربیت بدنی- منو مخفی
آئین نامه مسابقات شنا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آئین نامه مسابقات درون دانشگاهی دو ومیدانی دختران

100 متر – 1000 متر – پرش طول 1

1-  شرکت کننده باید دارای کارت دانشجویی معتبر باشد.

2- شرکت کننده باید کفش و شلوار (گرمکن) ورزشی مناسب مطابق با شئونات دانشگاه جهت استفاده در فضای باز داشته باشد.

3- هر شرکت کننده می تواند در هر 3 رشته ورزشی شرکت داشته باشد.

4- باید رأس ساعت مقرر در محل مسابقه حضور داشته باشند.

5- شماره از طرف مسئول فنی مسابقه داده می شود.

6- به نفرات اول تا سوم از طرف تربیت بدنی جوایز اهداء می شود.

7- اگر از نظر پزشکی مشکل خاصی دارند حتما به مسئولین برگزاری اطلاع دهند.

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4856.10051.fa.html
برگشت به اصل مطلب