اداره تربیت بدنی- معرفی
مدیر واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
 
                        
                        نام:  امید
                       نام خانوادگی: محمدیان

                       رتبه علمی: استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی
                       تلفن: ۷۷۲۴۰۴۷۰
                       پست الکترونیکی: o_mohammadianiust.ac.ir
 
اهم وظایف مدیریت تربیت بدنی
  ارتقای سلامت، نشاط و امید دانشجویان؛
  توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی دانشجویی؛
 ایجاد تسهیلات لازم در زمینه‌های ورزشی و فعالیت‌های فوق برنامه و پیش بینی وسایل و  امکانات مورد نیاز؛
 گسترش و تعمیم فعالیت‌های دسته جمعی ورزشی؛
 تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های تفریحی و سیاحتی و مسابقات ورزشی؛


نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4821.5206.fa.html
برگشت به اصل مطلب