اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات پرتاب حلقه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 
نفرات برترمسابقات پرتاب حلقه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی :
نفر اول :فاطمه آقاگلی 
نفر دوم: فاطمه کامیابی
نفر سوم : زهرا سعیدی

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4256.76273.fa.html
برگشت به اصل مطلب