اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات دارت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/27 | 

نفرات برترمسابقات  دارت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی :
  نفر اول:زهرا مسعودی راد 
نفر دوم : زهرا محمدیان 
         نفر سوم : پردیس ملک محمدی
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4256.76247.fa.html
برگشت به اصل مطلب