اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
شروع مسابقات پاییز فوتسال بین دانشکده ای دانشجویان پسر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/29 | 

جهت اطلاع از جشنواره پاییز فوتسال دانشجویان پسر به فایل پیوست اطلاعیه مراجعه شود.
نمایش فایل
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4256.76241.fa.html
برگشت به اصل مطلب