اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
برنامه زمانبندی استخر دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 

برای اطلاعات از برنامه استخر به فایل پیوست مراجعه نمائید. مدیریت تربیت بدنی 
نمایش فایل
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4256.75149.fa.html
برگشت به اصل مطلب