اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
عنوان قهرمانی تیم کاراته دختران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/25 | 

AWT IMAGE

تیم کاراته دختران دانشگاه  در مسابقات کشوری که در تاریخ 17 لغایت 19 آبانماه در استان البرز با شرکت 17 استان برگزار شدتوانستندمقام سوم تیمی (کاتا) و 2 مقام سوم انفرادی (کاتا) را از آن خود نمایند.این موفقیت رابه آنان تبریک می گوییم و ازسر کارخانم حسن زاده مربی تیم کمال تشکر وقدردانی رامینماییم.
اسامی تیم:
 مرثا یعقوبی-زهرااصغری(سوم انفرادی)-افسانه خاموشی(سوم انفرادی)

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.26421.fa.html
برگشت به اصل مطلب