دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار جاری و اطلاعیه ها
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/4 | 
AWT IMAGE

احمد سعیدی؛ دانشجوی دوره دکتری دانشکده ریاضی، 9/آبانماه/94، از رساله خود با عنوان "بررسی روش توابع پایه ای شعاعی برای حل برخی مدلهای اقتصادی پویا" با راهنمایی آقای دکتر احمد شایگان منش دفاع خواهد نمود.


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.6258.41960.fa.html
برگشت به اصل مطلب