دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- کتب اعضای هیئت علمی در انتشارات علم و صنعت ایران
کتب اعضای هیئت علمی در انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/22 | 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر می توانید از امکانات جستجوی انتشارات دانشگاه علم و صنعت استفاده کنید. 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19701.68283.fa.html
برگشت به اصل مطلب