دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی امنیت داده ها و بلاک چین
آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی امنیت داده ها و بلاک چین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 

آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی امنیت داده ها و بلاک چین
 

اهداف کلی و جزئی برنامه آزمایشگاه تحقیقاتی

۱- بومی سازی امنیت در کشور 
۲- پاسخ گویی به نیاز های امنیتی کشور در حوزه های ارتباطات و فناوری با طراحی و پیاده سازی پروتکل ها و الگوریتم های بومی 
۳- بومی سازی بلاک چین و انطباق آن با نیاز های کشور 
۴- کمک به تربیت مهندسین و محققین در زمینه های وابسته به امنیت اطلاعات و بلاک چین 

ضرورت تشکیل آزمایشگاه تحقیقاتی (در داخل دانشگاه و در رابطه با صنعت کشور)

۱- با توجه به پیشرفت های دنیای کنونی در حوزه ارتباطات و اطلاعات و ارزش و اهمیت داده ها برای کشور ها در بخش های تجاری ، صنعتی و نظامی نیاز به حفاظت از اطلاعات و داده ها به شدت فراگیر شده است. از اینرو تلاش ها و سرمایه گذاری های گستره ای در حوزه امنیت اطلاعات انجام می شود و مراکز متعددی در کشور های پیشرفته با توجه به اهمیت این موضوع دایر شده است و هر کشوری به دنبال اطمینان از امنیت اطلاعات مخصوص به خود است.
۲- بلاک چین یک دانش جدید است که در سال های اخیر با مطرح شدن پول های دیجیتالی مانند بیت کوین به شدت مورد توجه قرار گرفته است. کاربردهای متعددی برای آن در بخش های گوناگون تجاری، صنعتی و نظامی یافته شده است. به عنوان مثال از بلاک چین در پروتکل های امنیتی، صنعت بیمه، صنعت ناوبری هواپیما و ... استفاده می شود. از اینرو با توجه به نو بودن این دانش و کاربرد های روز افزون آن نیاز به پوهش های بومی جهت دستیابی به دانش بلاک چین و بومی سازی آن به شدت احساس می شود.                                                                                                                                                              
    
 دکتر مهدی علائیان
 مدیر آزمایشگاه گروهی  امنیت داده ها و بلاک چین
                                                                                                                                                                                                                                   

 


 
دکتر رضا سعادتی

 

دکتر جواد وحیدی

 
 
                                                                                                              
 
 


 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19639.67558.fa.html
برگشت به اصل مطلب