دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاهها
Parallel Computing Laboratory

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 

آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی پردازش موازی 
 
معرفی آزمایشگاه :

نیاز روز افزون رشتههای علوم پایه همچون ریاضی، فیزیک، آمار، شیمی و نیز رشتههای مهندسی به پردازش سریع محاسبات (High Performance Computing) درحل مسائل  یشرو همانند یافتن جواب دستگاه معادلات خطی با ابعاد بالا که در پیش بینی آب و هوا، ساخت تصویر و غیره کاربرد دارد، سبب تمرکز و گرایش محققین به نظریه محاسبات موازی شده است، لذا آزمایشگاه محاسبات موازی در دانشکده ریاضی در راستای ایجاد بستری مناسب جهت پیاده سازی و توسعه الگوریتمهای موازی در سال ۶۸۳۱ تاسیس گردید و کار خود را با کلاسترینگ ده دستگاه کامپیوتر سرور با استفاده از سیستم عامل ویندوز آغاز نمود. از سوی دیگر امروزه حل بسیاری از مسائل درگرو، پردازش صحیح و هدفمند حجم زیادی از دادههای میباشد. حجم دادهها و پیچیدگی آنها تحلیل سنتی دادهها را غیر ممکن ساخته است و تحلیل صحیح این دادهها نیازمند تحقیق و آموزش مفاهیم نوین در زمینه هوش مصنوعی و زیرشاخه پرکاربرد آن یادگیری ماشین و محاسبات ابری است. یکی از مهمترین مبانی یادگیری علم داده و هوش مصنوعی، دانش ریاضیات ، آمار و طراحی الگوریتم- ها میباشد هدف غایی این آزمایشگاه بر تحقیق و شناسایی مباحث کاربردی در علم داده و هوش مصنوعی، تربیت
دانشجویان دکتری به عنوان مربیان خبره این علم، پرورش دانش پژوهان توانمند و مدیران تصمیمگیران ارشد سازمانی در این عرصه است، باشد تا توفیق روز افزون در رسالت جامعه علمی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در پیشرفت و ترویج دانش روز برداشته شود.    
    
 دکتر رحمان فرنوش
 مدیر آزمایشگاه گروهی پردازش موازی
                             
اهداف – برنامه ها
 
- آشنایی جامعه علمی و افراد خدوم در صنایع با الگوریتمها و روشهای محاسبات موازی و هوش مصنوعی
- آموزش زبانهای برنامه نویسی ساخت یافته
- آموزش و تحقیق دانش روز پیرامون مباحث یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
- آموزش و تحقیق پیرامون کاربرد شبکه های عصبی در تحلیل داده ها
- آموزش نرمافزارهای کاربردی ریاضی و آماری با رویکرد پروژه محور
- پرورش دانشپژوه خلاق در عرصه برنامه نویسی و طراحی الگوریتم های کارآمد
- انتقال دستآوردهای تحقیقاتی به صنایع مختلف
- رفع موانع موجود در اجرای برنامههای حجیم که به دلیل پیچیدگی تاکنون پردازش آنها با دشواری مواجه بوده است
- انجام تحقیقات کاربردی با هدف گسترش استفاده از الگوریتمهای هوشمند و پردازش موازی جهت حل مسائل ریاضی و آماری به منظور تحلیل هرچه صحیحتر و سریعتر تدوین - نتایج و دستآوردهای تحقیقاتی و تبدیل آن به متون علمی مرجع
                                                                                                                                                    

 

 
دکتر تورج نیک آزاد

 
                                                      

  
                                                                                                              
 
 


 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19632.67787.fa.html
برگشت به اصل مطلب