دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اردوهای دانشجویی
اردوهای دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/4 | 


از جمله بزرگترین فعالیت های دفتر فرهنگی می‌توان به اردوی علمی-فرهنگی «توقف ممنوع» اشاره کرد که بزرگترین اردوی علمی مستقل دانشجویی کشور است. از اهداف این اردوی عظیم می توان به تزریق روحیه امید و خودباوری به دانشجویان در مقابله با فضای یأس و ناامیدی به وجود آمده در سطح جامعه و همچنین درگیری دانشجویان با مسائل روز و واقعی صنعت کشور اشاره کرد.

اردوی کاشان 

 
 
اردوی توقف ممنوع ۱۴۰۱ 

 
 
اردوی توقف ممنوع ۱۴۰۰ دختران
 

 
اردوی توقف ممنوع ۱۴۰۰ پسران 
 
 
اردوی توقف ممنوع ۹۸
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19554.67635.fa.html
برگشت به اصل مطلب