- پرسنل امور آموزشی و پژوهشی
ندا عبودزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

مهندس ندا عبود زاده(کارشناس آموزشی) 

   

درجه علمی: کارشناسی ارشد مهندسی مواد - بیومواد

محل تحصیل: ایران، دانشکاه علم و صنعت ایران

مسئولیت: آزمایشگاه عملیات حرارتی              

تلفن: 73228822        

دورنگار:77240480     

پست الکترونیکی: aboudzadeh@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.5560.8605.fa.html
برگشت به اصل مطلب