- پرسنل امور آموزشی و پژوهشی
زبیده ابراهیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 زبیده ابراهیمی      

   

مسئولیت: آموزش دانشکده (کارشناس گروه کارشناسی ارشد)        

    

تلفن داخلی: 2819

   

دورنگار: 77240480      

   

پست الکترونیکی: ebrahimiz@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.5560.6879.fa.html
برگشت به اصل مطلب