- کارکنان اداری
لیلا محمد علیزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

لیلا محمد علیزاده      

   

مسئولیت: کارشناس امور آموزش

    

تلفن: 73228819   

   

دورنگار: 77240480      

   

پست الکترونیکی: l_malizadeh@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.5466.8603.fa.html
برگشت به اصل مطلب