- اخبار دانشکده
قابل توجه دانشجویان دکترای ورودی 1401-1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بدینوسیله از دانشجویان دکترای ورودیهای 1401-1395 تقاضا میشود که یک قطعه عکس پرسنلی با کیفیت بالا به ایمیل آقای مهندس علی آذری بنی eng.aliazari1374gmail.com ارسال کنند.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.4398.69673.fa.html
برگشت به اصل مطلب