- اخبار دانشکده
انتصاب مدیر گروه تولید و فراوری مواد فلزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی حکم جناب آقای دکتر انبیاء ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسین آقاجانی, به مدت دو سال بعنوان مدیر گروه تولید و فراوری مواد فلزی منصوب شدند. اساتید و کارکنان دانشکده مواد انتصاب ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت دارند.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.4398.69552.fa.html
برگشت به اصل مطلب