- اخبار دانشکده
دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE آقای مهندس فرشید ریخته گر از پایان نامه دکترای خود تحت عنوان "بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم با مقاوم ساز نانوتیوب کربن" به راهنمایی آقای دکتر شبستری در تاریخ دوشنبه 13/2/95 ساعت 8 صبح در سالن کنفرانس اساتید دانشکده مواد و متالورژی دفاع خواهد نمود.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.4398.45171.fa.html
برگشت به اصل مطلب