- اخبار دانشکده
ابقاء مدیر گروه متالورژی صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE طی حکم جناب آقای دکتر برخورداری ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسن ثقفیان, بعنوان مدیر گروه متالورژی صنعتی ابقاء شدند. اساتید و کارکنان دانشکده مواد ابقاء ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت دارند.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.4398.43556.fa.html
برگشت به اصل مطلب