- اخبار دانشکده
ارتقاء آقای دکتر حسین سرپولکی عضو هیأت علمی گروه سرامیک به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEجناب آقای دکتر حسین سرپولکی عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند. اساتید و کارکنان دانشکده مواد, ارتقاء ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت دارند.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.4398.34467.fa.html
برگشت به اصل مطلب