- دکتر دیواندری
زمینه های تحقیق:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/1 | 
1- ریخته گری 2-طراحی سیستم راهگاهی 3-مواد متخلخل و فومهای فلزی 4- اتصال و جوشکاری
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.11818.40678.fa.html
برگشت به اصل مطلب