- آزمایشگاه میکروسکوپ های پروبی روبشی (SPM)
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

  آزمایشگاه میکروسکوپهای پروبی روبشی (SPM) :

  این آزمایشگاه قابلیت مطالعه سطوح مواد مختلف را بصورت مشاهده جزییات میکرومتری و نانومتری سطوح به صورت سه بعدی دارد. این میکروسکوپها به عنوان مکمل میکروسکوپهای نوری و الکترونی به کار گرفته می شود. نمونه های متالورژیکی، سرامیکی، پلیمری، اپتیکی، نیمه هادی ها سیستمهای ذخیره اطلاعات (CD, HDD) و کاتالیزورها و ... را می توان توسط این میکروسکوپ ها مطالعه نمود.

اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از :

  • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
  • میکروسکوپ تونلی روبشی ( STM)
  • میکروسکوپ نیروی مغناطیسی (Magnetic Force Microscopy (MFM 

مدیر آزمایشگاهدکتر سید محمد میرکاظمی

مسئول آزمایشگاهمهندس مرضیه کرد - مهندس ندا عبود زاده

تلفن تماس: 73228875-73228822-73228842

آدرس پست الکترونیکی : kordm@iust.ac.ir ,  aboudzadeh@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find-29.11649.22706.fa.html
برگشت به اصل مطلب