- آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیند های انجماد
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

  آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای انجماد

  این آزمایشگاه که از سال 1372 فعالیت خود را در زمینه های ریخته گری و انجماد فلزات شروع کرده است. برخی از امکانات این آزمایشگاه شامل: 2 عدد کامپیوتر SPARK با سیستم عامل Unix ، دستگاه PLT جهت بررسی منحنیهای سرد شدن و تحلیل فرایندهای انجماد،  دستگاه Thermal-Analysis برای بررسی شرایط انجماد قطعات و آلیاژهای مختلف و تهیه اطلاعات
تجربی جهت شبیه سازی انجماد آلیاژها، کوره مقاومتی برای ذوب فلزات غیر آهنی و تعدادی نرم افزار انجماد می باشد. بیشتر پروژه های این آزمایشگاه بر روی چدنها، آلیاژهای غیر آهنی بخصوص آلومینیوم و مواد پیشرفته متمرکز است.
  • خدمات آزمایشگاه :
  1. مدلسازی فرآیندهای انجماد
  2. مدلسازی ریزساختاری آلیاژها
  3. بهینه سازی ریزساختار و خواص مکانیکی مواد
  4. بهینه سازی عملیات کیفی مذاب آلیاژهای غیر آهنی
  5. ریخته گری طراحی سیستمهای راهگاهی و تغذیهگذاری قطعات صنعتی
  6. تحلیل فرایندهای انجمادی از طریق آنالیز حرارتی 

مدیر آزمایشگاهدکتر سعید شبستری

مسئول آزمایشگاه--

تلفن تماس: --

آدرس پست الکترونیکی: --

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.11641.22697.fa.html
برگشت به اصل مطلب