گروه زبان‌های خارجی- کتابخانه
کتابخانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  کتابخانه

 

  این کتابخانه دارای زیر بنای ۳۷ متر مربع و تعداد ۳۲۳۰جلد کتاب که از این تعداد ۴۵۰ جلد کتاب فارسی و ۳۰۰۰ جلد کتاب لاتین ۱۱ جلد مجله لاتین ، ۳۱ جلد کتاب الکترونیکی موجود در آن است. و ۲۰۰ عنوان پایان نامه می باشد .

 

  با توجه به اینکه دانشجویان این گروه از طریق کتابخانه مرکزی عضو کتابخانه می شوند. دانشجویان بر اساس کار  با کامپیوتر می توانندکتابها را به امانت گرفته و برای Serch در کتابخانه از طریق سایت کتابخانه به کتابها دسترسی دارد . 
کتابهای این مجمو عه فقط به دانشجویان ارشد گروه زبانهای خارجی امانت داده می شود 

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7770.10396.fa
برگشت به اصل مطلب