گروه زبان‌های خارجی- معرفی افراد
بازنشسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  

 

  رتبه علمی ایشان استاد و سال اخذ درجه دکتری 1357 از دانشگاه نیویورک می باشد. ایشان تحقیقات علمی مبسوطی رانیز در دانشگاه ایالتی اوهایو،( 1343-1342)، دانشگاه ایلیویز ( 1371-1370) و دانشگاه میشیگان (1376) عهده دار بوده است. از اهم آثار وی کتاب زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهاست که در سال 1371 به عنوان کتاب سال دانشگاههای کشور و در سال 1372 به عنوان کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده است. از دیگر آثار مولف فرهنگ علوم مهندسی است که در سال 1377 به عنوان کتاب برگزیده دانشگاهها انتخاب گردیده ایشان در رابطه با کتابهای خویش از جوایز و لو حه های تقدیر چندی برخوردار است که جوائز و لوحه تقدیر مقام ریاست جمهوری،وزیر فرهنگ و آموزش عالی، رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران و رئیس دانشگاه تهران از آن جمله می باشد. از دیگر آثار مولف: انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مواد، انگلیسی برای دانشجویان تکنولوژی صنعتی، انگلیسی برای دانشجویان تولید صنعتی، انگلیسی برای دانشجویان تحلیل سیستمها و چند کتاب دیگر است که در سرتاسر دانشگاههای مهندسی کشور در گرایشهای مورد نظر تدریس می گردد. از مقالات علمی و پژوهشی مولف که در مجلات پژوهشی یا مجموعه مقالات کنفرانسها چاپ است می توان از تحقیقات علمی در مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی زبان و زبان شناسی دانشگاه چولالوکورن، شهر بانکوک، تایلند (1370): مقالات یازدهمین کنگره بین االمللی زبان شناسی کاربردی دانشگاه جیواسکلا، فنلاند(1375) و مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی زبان شناسی کاربردی توکیو 1378 نام برد.

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7749.10068.fa
برگشت به اصل مطلب