گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

جناب آقای دکتر غفاری معاون محترم امور اداری و پشتیبانی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم  تسلیت عرض نموده ، از خداوند سبحان برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می‌نماییم.

                          گروه زبانهای خارجی                         

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.24943.fa
برگشت به اصل مطلب