گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کلاسهای آزمایشگاه زبان خانم ملاباشی در تاریخ 17/3/91 در روز چهارشنبه تشکیل نمی شود.
نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.24671.fa
برگشت به اصل مطلب